Privatumo politika

Privatumo politika

Naudodamiesi šia interneto svetaine Jūs duodate savo sutikimą Era Moderna įmonei (toliau – Įmonė) rinkti ir naudoti Jūsų asmens duomenis taip, kaip apibrėžiama šioje privatumo politikoje. Įmonė naudoja informaciją, kurią pateikiate registruodamiesi ar siųsdami užklausas mums, tame tarpe Jūsų vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono Nr., kitą kontaktinę informaciją (bendrai– Asmens duomenys), siekdama tinkamai administruoti Jūsų užklausas.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Įmonė jokiu būdu neparduoda ir neperduos Jūsų Asmens duomenų jokiai trečiai šaliai be atskiro Jūsų sutikimo. Jokia trečia šalis negali siūlyti Jums savo prekių ar paslaugų per Įmonės valdomas elektronines sistemas ar administruojamas socialinių tinklų paskyras. Įmonė nenaudoja Jūsų Asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais. Jei Įmonė naudotų Jūsų Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, privalo būti gautas Jūsų sutikimas ir Jums suteikta galimybė atsisakyti, kad Jūsų Asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais.

Įmonė, tvarkydama Asmens duomenis vadovaujasi šiais pagrindiniais principais:

 • Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, sąžiningai ir skaidriai;
 • Tvarkomi tik tokie Asmens duomenys, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie yra tvarkomi;
 • Asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu;
 • Tvarkomi tikslūs Asmens duomenys, kurie prireikus yra atnaujinami;
 • Visa informacija susijusi su Asmens duomenimis ir jų tvarkymu yra konfidenciali.

Tvarkydama ir saugodama Jūsų Asmens duomenis Įmonė įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina Asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant Asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.

ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

Leidę Įmonei tvarkyti savo Asmens duomenis, Jūs turite teisę:

 1. Reikalauti ištaisyti, sunaikinti arba sustabdyti Jūsų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant aukščiau nurodyto Europos reglamento ir/ ar kitų įstatymų nuostatų;
 2. Nesutikti, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi;
 3. Įmonė, gavusi Jūsų prašymą dėl Asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Oficialus susirašinėjimas su Įmone dėl Asmens duomenų tvarkymo vyksta tik el. paštu info@eramoderna.lt;

SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

Siekiant pritaikyti svetainės turinį prie jos lankytojų poreikių, kaip ir daugumoje kitų svetainių, mūsų internetinėje svetainėje taip pat gali būti naudojami slapukai (angl. cookies). Slapukai yra nedidelės informacijos rinkmenos, kurios leidžia interneto svetainėms išsaugoti ir vėl pasiekti informaciją apie Jūsų naršymo įpročius. Toks duomenų tvarkymas neleidžia nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybės. Slapukai gali būti naudojami tik tuo atveju, jeigu Jūs patvirtinate savo sutikimą iššokančiame svetainės pranešime. Mūsų svetainėje gali būti naudojami tokie slapukai, kurie:

 • nustatytų, ar Jūs davėte sutikimą, kad slapukai Jūsų įrenginiuose būtų įrašomi;
 • atpažintų, ar svetainėje tas pats lankytojas, kuris jau buvo apsilankęs;
 • prisimintų Jūsų, kaip svetainės naudotojo, atliktus pasirinkimus;
 • pagal Jūsų naršymo svetainėje istoriją pritaikytų internete rodomą reklamą;
 • fiksuotų svetainės lankomumo statistiką.

Savo sutikimą leisti naudoti slapukus Jūs galite atšaukti ir pasinaudojant Jūsų kompiuteryje esančia interneto naršykle (jos nustatymais) slapukus iš savo kompiuterio ištrinti ar užblokuoti.

Jūsų dabartinė būsena: Sutikimas neduotas. Valdyti sutikimo nustatymus.

Svetainėje naudojami slapukai:

SLAPUKAS TRUKMĖ APRAŠYMAS
_ga 2 metai Naudoja „Google Analytics“, kad įvertintų vartotojo apsilankymo tikslus, parengtų ataskaitas apie tinklalapio aktyvumą svetainių operatoriams ir pagerintų vartotojų patirtį besilankant svetainėje.
_gat, _gid Iki svetainės lango uždarymo Naudojamas „Google Analytics“ statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti (renkama informacija apie naudojamą naršyklę, kompiuterį, apsilankymus, praleistą laiką)

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Esminiai šios privatumo politikos pakeitimai paskelbiami mūsų svetainėje Klientams patvirtinant susipažinimą su atnaujinta Privatumo politika. Įmonė gali pakeisti šią Privatumo politiką be išankstinio perspėjimo. Jei turite klausimų dėl Privatumo politikos, bet kada galite kreiptis el. paštu info@eramoderna.lt